Vastendieet lijkt gunstig bij chemotherapie

Vastendieet lijkt gunstig bij chemotherapie

 Article written by: Steven van Randwijck, co-founder Holland Health Clinic

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Nederlandse Borstkanker onderzoeksgroep (BOOG) hebben de resultaten gepubliceerd van de eerste gerandomiseerde klinische studie naar het effect van vasten in combinatie met chemotherapie bij borstkanker.
Verschillende analyses wezen uit dat de tumor beter op de chemotherapie reageerden bij de vrouwen die het Fasting-Mimicking diet volgden.

Borstkanker in Nederland

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 2019 waren er ruim 17.181 diagnoses. De overlevingskansen zijn goed maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van borstkanker.

Vastendieet

De DIRECT-studie is uitgevoerd bij 131 vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker. Het doel van de studie was om te het effect te meten van een Fast-Mimicking diet op de effectiviteit en veiligheid van chemotherapie bij deze vrouwen. De vrouwen werden willekeurig opgedeeld in twee groepen waarbij de ene helft 2 dagen voorafgaand aan en op de dag van de chemotherapie het vastendieet volgde. Hierbij werd het ‘’fasting mimicking diet’’ gebruikt waarbij de energie inname werd beperkt tot circa 1200 kcal op de eerste dag en tot circa 200 kcal op de andere 3 dagen. De andere helft at zoals gebruikelijk, ofwel de controlegroep.

Chemo sloeg beter aan bij personen die vastendieet volgden

Wat bleek? Uit verschillende analyses kwam naar voren dat de chemotherapie beter aansloeg bij de vrouwen die het vastendieet volgden. Al eerder was bekend dat het Fasting-Mimicking diet de concentratie van groeifactoren die kankergroei kunnen stimuleren verlaagt. Dit komt met name door de (sterke) beperking van de inname van eiwitten en suikers. Overigens was er geen verschil in bijwerkingen tussen de groep die het dieet volgde en de controlegroep. Echter was de schade aan DNA-moleculen in witte bloedcellen wel minder bij de vrouwen die het dieet volgden. Dat suggereert volgens de onderzoekers dat het dieet beschermt tegen beschadiging van gezonde cellen door de chemotherapie. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie nog niets zeggen over het effect van het dieet op (ziektevrije) overleving.

Meer onderzoek is nodig

De DIRECT-studie is het eerste klinische onderzoek naar het effect van vasten nabootsend dieet bij chemotherapie. ‘Hoewel de resultaten van de studie hoopgevend zijn, en een belangrijke stap op weg naar voeding als ondersteuning van therapie bij kanker, moet meer onderzoek onze resultaten bevestigen voordat we deze aanpak voor vrouwen met borstkanker kunnen aanbevelen’, aldus internist-oncoloog en onderzoeksleider Judith Kroep. Het onderzoek wordt vooral gezien als een belangrijke bouwsteen in de kennis over de bijdrage van een vasten nabootsend dieet aan de behandeling van kanker

Bron: LUMC

Fasting

Zoals jullie weten zijn wij zijn grote voorstanders van zo nu en dan vasten. En het Prolon fasting programma is dan ook een vaste prik in onze routine. Maar hoe zit dat nou eigenlijk, dat periodiek vasten. Een aantal leuke feitjes op een rij, die je VAST nog niet wist.