Kwaliteit en Veiligheid

Wat moet jij doen als jij niet tevreden bent na de behandeling?

Wat moet jij doen als je niet tevreden bent na de behandeling?

Stap 1: Eerst mondeling

De artsen van AAYA proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks hun inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die je als onjuist of onterecht ervaart. AAYA biedt jou de mogelijkheid om na je injectables-behandeling binnen 2 tot 4 weken langs te komen voor een controle afspraak bij jouw behandelaar. Dit biedt jou de kans het resultaat te laten zien en beoordelen. Ben je ontevreden? Laat het je behandelende arts dan weten, wij gaan graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop je jouw klacht naar voren kunt brengen.

 

Stap 2: Klachten coördinator AAYA

Indien je er onverhoopt niet uitkomt met de betrokkene(n), kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator. Zij zal een luisterend oor bieden, zo nodig bemiddelen tussen arts en patiënt en zoeken naar een passende oplossing. De klachtencoördinator heeft als doel jouw ontevredenheid weer weg te nemen. Het streven is binnen 5 werkdagen op je klacht te reageren. Je kunt onze klachtencoördinator benaderen door een mail te sturen naar: elize@aaya.nl.

 

Stap 3: Externe klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Is uw klacht behandeld door de klachtencoördinator van AAYA maar stelt het contact met onze klachtencoördinator jou niet tevreden? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan jou hulp bieden bij het formuleren van jouw klacht. Daarnaast kan hij jou ook informeren over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een bemiddelaar tussen klager en aangeklaagde. Met jouw instemming kan hij jouw dossier inzien en betrokken medewerkers van AAYA horen. AAYA is aangesloten bij DOKH, hier kunt u zich wenden tot een onafhankelijk arts.

 

Contactgegevens DOKH

Coming soon!

NVCG-meldpunt

Het NVCG-meldpunt misstanden cosmetische zorg biedt slachtoffers van cosmetische misstanden, hun naasten en hun zorgverleners de mogelijkheid om deze anoniem te melden. Hiermee wil de NVCG zich een beeld vormen van de omvang en aard van misstanden in de cosmetische zorg. https://nvcg.nl/meldpunt/

Via de vragenlijst kan je anoniem een melding maken van jouw klacht. Meldingen zijn uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming van de NVCG. Wij treffen geen vervolgstappen om de klacht persoonlijk op te lossen. Wel zal de NVCG het generieke beeld delen met beleidsmakers en handhavende instanties om dergelijke misstanden terug te brengen.