Vergoedingen

AAYA (ONLINE) OVERGANG KLINIEK

Informatie over vergoedingen en facturen

Heeft AAYA contracten met zorgverzekeraars?
AAYA heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat een verwijzing niet nodig is. Je kunt zelf een afspraak maken bij AAYA. Je betaalt altijd zelf rechtstreeks aan AAYA.

Hoe verloopt de facturatie en betaling bij een (online) Overgang Consult?
Nadat we je aanmelding voor het (online) Overgang Consult hebben ontvangen, krijg je van ons een gespecificeerde factuur toegestuurd. Het betreft een bedrag van €449-. Dit bedrag betaal je rechtstreeks aan AAYA en dient uiterlijk voldaan te zijn alvorens het Resultaten gesprek plaatsvindt.
Indien het bedrag niet op tijd is voldaan, zijn we genoodzaakt het resultatengesprek te verplaatsen. Ook voor andere consulten betaal je altijd rechtstreeks aan AAYA.

Wanneer vergoed de zorgverzekeraar de intake met de overgangsconsulente?
Onze Verpleegkundig Overgangsconsulenten zijn aangesloten bij de VVOC. Het intake gesprek met hen wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed indien je aanvullend verzekerd bent.

Weet je dit niet, neem dan contact op met je zorgverzekering. Je kunt op de site van zorgwijzer ook eenvoudig zien welke zorgverzekeraars de consulten van de overgangsconsulent vergoeden. Vergoedingen via je aanvullende verzekering gaan niet ten koste van je eigen risico. Voor declaratie bij je zorgverzekering kun je de gespecificeerde factuur gebruiken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van het consult bij de overgangsconsulent heb je geen verwijzing nodig. 

Wanneer vergoed de zorgverzekeraar het consult met de gynaecoloog?
De specialistische (gynaecologische) zorg van AAYA is verzekerde zorg. Het is daardoor soms mogelijk om (een deel) van de consulten vergoed te krijgen. Dit hangt wel af van een aantal zaken. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je wel een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Maar of je voor vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog de vergoeding precies is, is ook dan nog afhankelijk van jouw polis/verzekeraar. Per 1-1-2024 is voor de meeste verzekeringen de vrije artsenkeuze vervallen. Dat wil zeggen dat als een kliniek geen contract heeft met de zorgverzekering, dat jouw consult bij de gynaecoloog meestal niet wordt vergoed. AAYA heeft geen contract met zorgverzekeraars. Check vooraf bij jouw verzekering wat voor jouw geldt. Zo voorkom je verassingen. 

Wat zijn de Vervolg Consulten?
Vervolgconsulten vinden plaats nadat het Resultatengesprek van Overgang Consult, Hormoon Check of Health Check hebben plaatsgevonden. Deze consulten kunnen online via beeldbellen, telefonisch, per mail of in de kliniek plaatsvinden. Vervolg Consulten zijn 15, 30 of 60 minuten en hier zijn kosten aan verbonden (zie prijslijst). Als consulttijd wordt geteld de spreektijd met de arts en daarnaast de voorbereidingstijd van de arts voorafgaand aan het consult, de tijd benodigd voor het maken van samenvattingen in het patiëntendossier, voor het interpreteren van en berichten over uitslagen en het verzorgen van (herhaal)recepten. Je ontvangt van ons een factuur van het Vervolg Consult en je betaalt dit rechtstreeks aan AAYA. 

Als er gestart wordt met Hormoontherapie (HST) dan is conform de adviezen van de Gynaecologenvereniging (NVOG) na 3 maanden een vervolgconsult geïndiceerd om effect van HST te evalueren. Daarna is jaarlijkse controle aangewezen. Maak op tijd een afspraak voor het vervolgconsult evaluatie HST, zodat je niet zonder medicatie zit.

Er worden geen extra kosten voor het maken van een (herhaal)recept in rekening gebracht als het uitschrijven ervan plaatsvindt binnen de consult tijd van het vervolgconsult.

Herhaal Recept 
Heb je een herhaal recept nodig los van een vervolgconsult dan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht (zie prijslijst).
LET OP: We sturen recepten naar je via beveiligde mail.
Je kunt gedurende 7 dagen het recept downloaden en dit naar je apotheek mailen of ermee naar je apotheek gaan.
Indien de downloadtijd verstreken is kun je ons mailen en maken we een nieuw recept voor je.
Hier zijn dan wel extra kosten aan verbonden.
Je ontvangt van ons een factuur van het Vervolg Consult en je betaalt dit rechtstreeks aan AAYA.

Overzicht tarieven consulten

Het initiële Overgang Consult: € 449,-
Het Overgang Consult bestaat uit een intake gesprek met de overgangsconsulent VVOC (60 min) en een resultaten gesprek met de gynaecoloog (30 min). Aangevuld met online vragenlijsten, metingen, lab-onderzoek (via thuiskit of in de Amsterdamse kliniek), analyse en verslaglegging van de resultaten en adviezen door de gynaecoloog.

Mogelijk start je hierna met bio-identieke hormoontherapie. Of je merkt dat je na een aantal maanden aanvullende vragen hebt. Hiervoor bieden we verscheidene vervolgconsulten aan.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 15 minuten: €50,-
Dit consult is bedoeld voor:

  • De 3 maanden evaluatie nadat je bent gestart met bio-identieke hormoontherapie (HRT). Deze consulten kunnen plaatsvinden in de kliniek, via beeldbellen of telefonisch.
  • Korte vragen of extra informatie. Dit duurt meestal niet langer dan 15 minuten. Hieronder kunnen ook consulten per mail vallen.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 30 minuten: €120,-
Vervolgconsulten van 30 minuten zijn bedoeld voor de jaarlijkse evaluatie van hormoontherapie en voor aanvullende vragen, controle of informatie. Deze consulten kunnen plaatsvinden in de kliniek, via beeldbellen of telefonisch. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het maken van (herhaal)recepten als het uitschrijven ervan plaatsvindt binnen de consulttijd.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 60 minuten: €200,-
Indien meer tijd nodig is voor een vervolgconsult, dan kan een lang consult van 60 minuten ingepland worden.

Herhaalrecept*: €35,-
Dit is voor het uitschrijven van een herhaalrecept buiten consulttijd.

* LET OP: de vervolgconsulten vinden altijd plaats NA het initiële Overgang Consult.

De gefactureerde tijd omvat de duur van het consult, aangevuld met de tijd voor het uitwerken van het consult (zoals het opstellen of aanvullen van het behandelplan, schrijven van verwijzingen / brieven). Dit geldt voor alle consulten, dus ook voor de telefonische consulten en de behandeling / beantwoording van e-mails.

Begeleidingsprogramma’s
Wil je na het Overgang Consult onder begeleiding van de leefstijlarts en verpleegkundige aan de slag gaan met het aanpassen van je leefstijl? Dan kan dit met een van de AAYA begeleidingsprogramma’s. Meer informatie over deze programma’s vind je hier.