Vergoedingen

AAYA (ONLINE) OVERGANG KLINIEK

Informatie over vergoedingen en facturen

Heeft AAYA contracten met zorgverzekeraars?
AAYA heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat een verwijzing niet verplicht is. Ook betaal je zelf rechtstreeks aan AAYA.

(Online) Overgang Kliniek
Onze overgangsconsultenten zijn aangesloten bij de VVOC en de specialistische (gynaecologische) zorg van AAYA is verzekerde zorg. Het is daardoor mogelijk om (een deel) van de consulten vergoed te krijgen. Dit hangt wel af van een aantal zaken, namelijk 1. je aanvullende pakket en 2. een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. We raden je aan om je eigen verzekering te checken om te zien of je het geheel of een deel van de kosten achteraf vergoed krijgt.

Wanneer vergoed de zorgverzekeraar de intake met de overgangsconsulente?
Onze Verpleegkundig Overgangsconsulenten zijn aangesloten bij de VVOC. Het intake gesprek met hen wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed indien je aanvullend verzekerd bent.

Weet je dit niet, neem dan contact op met je zorgverzekering. Je kunt op de site van zorgwijzer ook eenvoudig zien welke zorgverzekeraars de consulten van de overgangsconsulent vergoeden. Vergoedingen via je aanvullende verzekering gaan niet ten koste van je eigen risico.

Wanneer vergoed de zorgverzekeraar het consult met de gynaecoloog?
Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. De specialistische (gynaecologische) zorg van AAYA is verzekerde zorg. Dit betekent dat wanneer je verzekerd bent en een verwijzing hebt van jouw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, je recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding van jouw zorgverzekeraar. Hoe hoog de vergoeding precies is, is afhankelijk van jouw polis/verzekeraar en welk marktconform tarief zij hanteren. Zorgverzekeraars zullen veelal 70% tot 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Je kunt dan je gespecificeerde factuur indienen bij je verzekeraar. Deze gespecificeerde factuur kan je opvragen bij AAYA. Let op: per 1-1-24 vervalt voor de meeste verzekeringen de vrije artsenkeuze. Dat wil zeggen dat als jouw kliniek geen contract heeft met de zorgverzekering, dat jouw consult niet of deels wordt vergoed. Check vooraf bij jouw verzekering wat voor jou geldt. Zo voorkom je verrassingen. AAYA heeft geen contracten met verzekeraars. De overgangsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Heb ik een verwijzing nodig?
AAYA heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Daarom is een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist niet noodzakelijk. Wil je voor je Overgang Consult in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dan is dit wel nodig.

Wat zijn de Vervolg Consulten?

Vervolgconsulten vinden plaats na het Overgang Consult, Hormoon Check of Health Check. Deze consulten kunnen online via beeldbellen, telefonisch, per mail of in de kliniek plaatsvinden. Vervolg Consulten zijn 15, 30 of 60 minuten en hier zijn kosten aan verbonden (zie prijslijst). Als consulttijd wordt geteld de spreektijd met de arts en daarnaast de voorbereidingstijd van de arts voorafgaand aan het consult, de tijd benodigd voor het maken van samenvattingen in het patiëntendossier, voor het interpreteren van en berichten over uitslagen en het verzorgen van (herhaal)recepten.

Als er gestart wordt met Hormoontherapie (HST) dan is conform de adviezen van de Gynaecologenvereniging (NVOG) na 3 maanden een vervolgconsult geïndiceerd om effect van HST te evalueren. Daarna is jaarlijkse controle aangewezen.

Er worden geen extra kosten voor het maken van een (herhaal)recept in rekening gebracht als het uitschrijven ervan plaatsvindt binnen de consult tijd.

Let op: per 1-1-24 vervalt voor de meeste verzekeringen de vrije artsenkeuze. Dat wil zeggen dat als jouw kliniek geen contract heeft met de zorgverzekering, dat jouw consult niet of deels wordt vergoed. Check vooraf bij jouw verzekering wat voor jou geldt. Zo voorkom je verrassingen. AAYA heeft geen contracten met verzekeraars. De overgangsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Hoe verloopt de facturatie en betaling bij een (Online) Overgang Consult?
Nadat we je aanmelding voor het (Online) Overgang Consult hebben ontvangen, krijg je van ons een factuur toegestuurd. Het betreft een bedrag van €449,-. Dit bedrag wordt rechtstreeks betaald aan AAYA en dient uiterlijk voldaan te zijn alvorens het resultaten gesprek plaatsvindt. Indien gewenst kan je een gespecificeerde factuur ontvangen voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.

Ook voor andere consulten betaal je rechtstreeks aan AAYA.

Overzicht tarieven consulten

Het initiële Overgang Consult: € 449,-
Het Overgang Consult bestaat uit een intake gesprek met de overgangsconsulent VVOC (60 min) en een resultaten gesprek met de gynaecoloog (30 min). Aangevuld met online vragenlijsten, metingen, lab-onderzoek (via thuiskit of in de Amsterdamse kliniek), analyse en verslaglegging van de resultaten en adviezen door de gynaecoloog.

Mogelijk start je hierna met bio-identieke hormoontherapie. Of je merkt dat je na een aantal maanden aanvullende vragen hebt. Hiervoor bieden we verscheidene vervolgconsulten aan.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 15 minuten: €50,-
Dit consult is bedoeld voor:

  • De 3 maanden evaluatie nadat je bent gestart met bio-identieke hormoontherapie (HRT). Deze consulten kunnen plaatsvinden in de kliniek, via beeldbellen of telefonisch.
  • Korte vragen of extra informatie. Dit duurt meestal niet langer dan 15 minuten. Hieronder kunnen ook consulten per mail vallen.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 30 minuten: €120,-
Vervolgconsulten van 30 minuten zijn bedoeld voor de jaarlijkse evaluatie van hormoontherapie en voor aanvullende vragen, controle of informatie. Deze consulten kunnen plaatsvinden in de kliniek, via beeldbellen of telefonisch. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het maken van (herhaal)recepten als het uitschrijven ervan plaatsvindt binnen de consulttijd.

Vervolgconsult (gynaecoloog)* – 60 minuten: €200,-
Indien meer tijd nodig is voor een vervolgconsult, dan kan een lang consult van 60 minuten ingepland worden.

Herhaalrecept*: €35,-
Dit is voor het uitschrijven van een herhaalrecept buiten consulttijd.

* LET OP: de vervolgconsulten vinden altijd plaats NA het initiële Overgang Consult.

De gefactureerde tijd omvat de duur van het consult, aangevuld met de tijd voor het uitwerken van het consult (zoals het opstellen of aanvullen van het behandelplan, schrijven van verwijzingen / brieven). Dit geldt voor alle consulten, dus ook voor de telefonische consulten en de behandeling / beantwoording van e-mails.

Begeleidingsprogramma’s
Wil je na het Overgang Consult onder begeleiding van de leefstijlarts en verpleegkundige aan de slag gaan met het aanpassen van je leefstijl? Dan kan dit met een van de AAYA begeleidingsprogramma’s. Meer informatie over deze programma’s vind je hier.