Levensstijl & dementie

Levensstijl & dementie

 Article written by: Steven van Randwijck,  co-founder Holland Health Clinic

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt.

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.

Preventie & dementie

In het wetenschappelijk toptijdschrift The Lancet stond recent een interessant artikel over preventie van dementie. Een commissie van wetenschappers pleit om meer werk te maken van de preventie van dementie. Het artikel bevestigd dat een gezonde levensstijl van invloed is op het uitstellen van dementie.

Hoewel wetenschappers eerder uitgingen van negen risicofactoren (laag niveau onderwijs, hoge bloeddruk, gehoorverlies, roken, obesitas, depressie, fysieke inactiviteit, diabetes en weinig sociaal contact), hebben Britse wetenschappers aangetoond dat overmatig drinken, luchtvervuiling en hersenletsel ook belangrijke risicofactoren zijn voor dementie. De commissie heeft berekend hoe groot het effect is van deze nieuwe factoren. Deze factoren zijn verantwoordelijk voor zo’n 6,5% van het aantal gevallen wereldwijd.

Brede aanpak is nodig

Marco Blom, manager wetenschappelijk onderzoek en adjunct-directeur van Alzheimer Nederland: ‘’Als de potentie van preventieprogramma’s volledig wordt benut, is de voorspelde groei van het aantal mensen met dementie deels te verminderen. ‘’Hiervoor is een brede aanpak nodig, waarin overheid, relevante gezondheidsfondsen en professionals, zoals huisartsen, alles doen om ook in de praktijk actief te sturen op een gezonde leefstijl’. Overigens wordt benadrukt dat het niet betekent dat je door gezond te leven dementie kan voorkomen, je kunt wel het risico hierop verminderen.

Aanpassingen in de levensstijl

Volgens Alzheimer Nederland kan 30 procent van het aantal gevallen van dementie voorkomen worden door aanpassingen in de levensstijl. Zo is het goed voor de hersenen om nieuwe dingen te leren en moeilijke taken uit te voeren. Ook het onderhouden van sociale contacten vermindert de kans op dementie. Daarnaast raadt de stichting aan om gezond te leven. Mensen die genoeg bewegen en niet roken, lopen minder kans om de ziekte op te lopen. Ook genoeg slapen is belangrijk.