The Clinic For Preventive Care

Welcome!

This page is especially prepared for you and for your colleagues.
Linklaters offers you the opportunity to expand and follow up with the yearly Health Check. 

The following services are offered by Linklaters:

Health Check

Jouw eerste check voor lichaam en geest

For who?  
For those who have not yet completed a Health Check before.

What are we going to check?

 • A complete Health Check, in which we go touch the 5 disciplines of your health: Motivation, Mind, Metabolics, Motion and Measurements.
 • With this Check you will get insight into your health, your current lifestyle and you will receive a medical analysis of your doctor with useful and personal advice on how you can have a positive influence on your health with simple small steps.
 • We have described the (timeline of a) Health Check in detail on this page
 • There is always time to discuss specific wishes or insights.
 • If you have any questions or concerns about your health, we take the time to go through them.
 • If you have specific ambitions or goals for this year, your doctor can discuss these with you.

How long does the Health Check take?

 • The intake takes place at the clinic by the doctor in collaboration with the medical assistant.
 • The intake will take 90 minutes.
 • After 1 to 2 weeks your doctor will discuss the results at the clinic or via telephone and lasts up to 30 minutes.

NB: The costs of extra lab test or referrals are not included in this Health Check!

Voor wie?  
Voor wie tot nu toe nog geen Health Check heeft gedaan en dit graag wil of voor diegene die graag een opvolgende volledige Check doet om de resultaten te vergelijken.

Wat gaan we doen?

 • Een volledige Health Check, waarbij we 5 disciplines doorlopen: Motivation, Mind, Metabolics, Motion en Measurements.
 • Bij deze Check krijg je inzicht geven in jouw gezondheid, je huidige leefstijl en een persoonlijke analyse met bruikbare adviezen hoe je met eenvoudige kleine stappen een positieve invloed kan hebben op jouw gezondheid.
 • De volgende metingen worden uitgevoerd: Vragenlijsten & familie anamnese, biometrie, lab onderzoek (o.a bloedbeeld, glucose, cholesterol, ontstekingen, nieren, lever, schildklier, pancreas), ECG, urine onderzoek, microbioom screening, longfunctietest, gehoortest, oogtest, 7-dagen leefstijldagboek.
 • Meer informatie over de werkwijze en tijdlijn vind je op deze pagina.
 • Heb je vragen of zorgen over jouw gezondheid, we nemen de tijd om deze door te nemen.
 • Heb je specifieke ambities of doelen voor dit jaar, jouw arts kan deze met je bespreken.

Hoe lang duurt de Health Check?

 • De intake duurt 90 minuten.
 • De intake vindt plaats op de kliniek door de arts in samenwerking met de medisch assistente.
 • De resultaten worden 2 weken later telefonisch door jouw arts met je besproken.

NB: De kosten van extra lab onderzoek of verwijzingen naar derden zijn niet inbegrepen bij deze Health Check!

Health Check Light

Vorig jaar heb je een Health Check gedaan. Dit is de opvolging.

For who?  
For those who completed the Health Check in the past year and want to follow up on this with a Light Check.

What are we going to check?

 • A Health Check, in which we go touch the 5 disciplines of your health: Motivation, Mind, Metabolics, Motion and Measurements.
 • With this Check you will get insight into your health, your current lifestyle and you will receive a medical analysis of your doctor with useful and personal advice on how you can have a positive influence on your health with simple small steps.
 • We have described the Health Check Light in detail on this page
 • There is always time to discuss specific wishes or insights.
 • If you have any questions or concerns about your health, we take the time to go through them.
 • If you have specific ambitions or goals for this year, your doctor can discuss these with you.

How long does the Health Check take?

 • The intake takes place at the clinic by the doctor in collaboration with the medical assistant.
 • The intake will take 90 minutes.
 • After 1 to 2 weeks your doctor will discuss the results at the clinic or via telephone and lasts up to 30 minutes.

NB: The costs of extra lab test or referrals are not included in this Health Check!

Voor wie?  
Voor wie het afgelopen jaar een Health Check heeft gedaan en hier opvolging aan wilt geven om de ontwikkeling in de tijd te zien.

Wat gaan we doen?

 • Bloedonderzoek uitvoeren (o.a bloedbeeld, glucose, cholesterol en ontsteking) 
 • Biomarkers meten o.a. gewicht, BMI, vet%, visceraal vet, spiermassa %.
 • ECG uitvoeren
 • Opvolging van alle ‘oranje’ uitslagen die eventueel uit de vorige Health Check te voorschijn kwamen.
 • Nogmaals invullen van de vragenlijsten
 • Er is ruimte om specifieke wensen of inzichten te bespreken.
 • Heb je vragen of zorgen over jouw gezondheid, we nemen de tijd om deze door te nemen.
 • Heb je specifieke ambities of doelen voor dit jaar, jouw arts kan deze met je bespreken.
 • De intake vindt plaats op de kliniek door de arts &  de assistente.
 • Het resultaten gesprek (1 week later) vindt telefonisch plaats met de arts.

De intake duurt 60 minuten. Het resultaten gesprek vindt telefonisch plaats en duurt ca 20 minuten.

NB: De kosten van extra lab onderzoek of verwijzingen naar derden zijn niet inbegrepen bij deze Health Check!

Telephone Consultation

Je wilt graag even overleg met je preventie arts.

For who?  
For those who would like to have contact with one of our doctors.

What do we do?

  • One of our doctors will call you at the ‘booked’ time and will be able to discuss one of the following (or other) topics with you:
  • I did a Health Check last year, does this still make sense to do it again?
  • I haven’t done a Health Check yet, and I want to know more about it.
  • I have not yet had a follow up from my previous Health Check, and would like to do so with this telephone appointment.
  • I have specific questions about my health and want to talk to a doctor about them.
  • I have concerns and want to discuss this with a doctor.
  • I would like to get started with my health, and this is a great step to start with.

  How long does this consultation take?

  • This telephone consultation takes approximately 20 minutes.

  Voor wie?  
  Voor wie graag contact wil hebben met een van onze artsen om een en ander te bespreken.

  Wat gaan we doen?

  Een van onze artsen belt je op de ‘geboekte’ tijd en zal met jou een van de volgende (of andere) onderwerpen kunnen bespreken:

  • Ik heb vorig jaar een Health Check gedaan, heeft dit dan nog zin om het weer te doen?
  • Ik heb nog geen Health Check gedaan, en wil hier meer over weten.
  • Ik heb nog geen follow up gehad van mijn vorige Health Check, en wil dat met deze telefonische afspraak graag doen.
  • Ik heb specifieke vragen over mijn gezondheid en wil daar met een arts over praten.
  • Ik zit ergens mee en wil dat met een arts bespreken.
  • Ik wil graag met mijn gezondheid aan de slag, en dit is een mooie stap om hiermee te beginnen. 

  Hoe lang duurt dit consult?
  Dit telefonisch consult duurt ca 20 minuten.

  Simply book your appointment online: